Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

22:22
7497 caad 300
Reposted fromerial erial viawdeszczubzy wdeszczubzy
22:22
une-raconteuse
22:01
3525 f7ca 300
Reposted fromrisky risky viawdeszczubzy wdeszczubzy
une-raconteuse
22:01Reposted fromolbaria olbaria viawdeszczubzy wdeszczubzy
une-raconteuse
22:01
0976 0ca5 300

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

une-raconteuse
22:01
Persja, XVII w. - perskie buty do jazdy konnej. To właśnie ten typ obuwia prawdopodobnie zainspirował Europejskich mężczyzn do noszenia obcasów.
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy
une-raconteuse
21:58
Włochy, pierwsza połowa XVIII w. - buty papieskie na odpowiednio niskim obcasie (na początku XVIII wieku wysoki obcas był krytykowany ponieważ sztucznie zmieniał wzrost człowieka, co było uznawane za "niezgodne z wolą bożą").
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy
une-raconteuse
21:56
Węgry (prawdopodobnie), początek XIX w.
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy
une-raconteuse
21:56
Ameryka, od lat 50. XX w. - wkładki do butów, dyskretnie dodające centymetrów.
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy
21:54
21:54
8461 01e9 300
Reposted fromtwice twice viabookinistka bookinistka
une-raconteuse
21:54
une-raconteuse
21:53
une-raconteuse
21:53
7656 0fe1 300
Reposted frommarud marud viawdeszczubzy wdeszczubzy
une-raconteuse
21:53
Carrots for carrot juice

(source)
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy
une-raconteuse
21:53
une-raconteuse
21:52
Reposted fromkanusia kanusia viawdeszczubzy wdeszczubzy
21:52
une-raconteuse
21:52
une-raconteuse
21:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl