Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

une-raconteuse
09:47
0781 4735 300
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
une-raconteuse
09:46
6231 ed51 300
Reposted fromnazarena nazarena viahormeza hormeza
une-raconteuse
09:46
6278 29f7 300
Gdy myślisz, że "każualowy" to najgorsze co można stworzyć.
Reposted frompankamien pankamien viahormeza hormeza
une-raconteuse
09:45
0623 0eeb 300
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
09:45
9093 4f6f 300

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

09:44
une-raconteuse
09:44
6082 535e 300
Reposted fromkaiee kaiee viahormeza hormeza
une-raconteuse
09:43
6787 3edf 300
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viavictorian victorian
une-raconteuse
09:43
6688 e248 300
*__*
Reposted fromarizonadream arizonadream viahormeza hormeza
une-raconteuse
09:42
une-raconteuse
09:29
une-raconteuse
09:29

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakurdebele kurdebele
une-raconteuse
09:26
une-raconteuse
09:21

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viakurdebele kurdebele
09:13
6193 2771 300
Reposted fromAmericanlover Americanlover
une-raconteuse
09:12
6252 5c97 300
W górach jest wszystko co kocham, góry to przystań, niekończąca się nadzieja, że można żyć życiem i wierzyć nie dotykając.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
une-raconteuse
09:11
09:11

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

une-raconteuse
09:10
Reposted fromSardion Sardion viaSzavislav Szavislav
une-raconteuse
09:10
Reposted fromscience science viaSzavislav Szavislav
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl