Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

une-raconteuse
21:08
Reposted fromFlau Flau viavictorian victorian

July 29 2018

une-raconteuse
21:40
9252 e44a 300
Reposted fromkelu kelu viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
une-raconteuse
21:40
3172 6e06 300
une-raconteuse
21:23
une-raconteuse
20:58
5493 f1e9 300
Reposted fromgaf gaf viajarlaxle jarlaxle
une-raconteuse
20:57
une-raconteuse
20:54
une-raconteuse
20:54
3000 17d3 300
Cabin in the woods
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajarlaxle jarlaxle
une-raconteuse
20:53
une-raconteuse
20:53
"Myślę, że każdy w życiu przez to przechodzi – jest granica, której istnienia nie przeczuwasz, ale jak ją przekroczysz, wiesz, że odwrotu nie będzie. To u każdego następuje w różnym momencie, ale jest ta chwila, w której nabierasz przekonania, że tak jak dotychczas mogłeś jeszcze wszystko zmienić, zacząć od początku, tak pewnego dnia dochodzi do ciebie – pewien etap się skończył, pewne rzeczy są za mną, głupio byłoby zaczynać znowu od początku, nie mam już na to siły, chęci, zdrowia. Miejsce żółtodzioba zajął ktoś inny. Oczywiście, wyzerować życie można na każdym etapie, tak jak resetuje się komputer. Jednak musisz liczyć się z utratą pewnych danych. Tak samo w życiu".

— Joachim Trier
Reposted fromPoranny Poranny viamy-little-world my-little-world
une-raconteuse
20:53
5241 7abf 300
Reposted frommoai moai viamy-little-world my-little-world
une-raconteuse
20:53
une-raconteuse
20:52
une-raconteuse
20:52
une-raconteuse
20:52
une-raconteuse
20:52
0995 2327 300
une-raconteuse
20:52
une-raconteuse
20:52
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viamy-little-world my-little-world
une-raconteuse
20:52
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaxannabelle xannabelle
une-raconteuse
20:52
1185 42fc 300
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl